Bộ chia truyền hình cáp Winersat
Đăng ngày 06-11-2013 Lúc 04:48'- 3827 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Cái

 

Các loại bộ chia Winersat sau:

Bộ chia truyền hình cáp Winersat Chia 2 : 55 000đ

Bộ chia truyền hình cáp Winersat chia 3 :  65 000đ

Bộ chia truyền hình cáp Winersat chia 4:  130 000đ

Bộ chia truyền hình cáp Winersat chia 6: 165 000đ

Bộ chia truyền hình cáp Winersat chia 8 : 180 000đ

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat : giá liên hệ để đc giá tốt nhất

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat cho dự án xây dựng

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat cho hộ gia đình

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat  cho trường học

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat cơ quan

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat đại lý bán lẻ

Khuếch đại truyền hình cáp Winersat thi công mạng SMATV (truyền hình cục bộ cho tòa nhà, khách sạn...)

 

Hotline: 0982.724.361

Website: http:hethongdienthoai.com  E- mail: hethongdienthoai@gmail.com