phiến đấu dây điện thoại
Đăng ngày 19-11-2012 Lúc 02:34'- 4804 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Cái

Phiến đấu dây , phiến đấu dây loại 10 đôi. Phiến  sử dụng phương thức đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ, có độ tin cậy cao, mật độ đấu nối cao, thời gian đấu nối nhanh và hiệu quả kinh tế.
Phiến đấu dây thuê bao phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm